Metsänhoidon suositukset

Kannattava metsätalous

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen

Työopas esittelee keinot, joilla metsänomistaja voi vaikuttaa metsätalouden ja sen eri toimenpiteiden kannattavuuteen. Se tarjoaa metsänomistajille ja metsätalouden toimijoille perusteet metsätalouden kannattavuuden seurantaan ja arviointiin.

Metsänomistajan vaihtoehdot metsiensä käsittelyyn lisääntyivät merkittävästi uuden metsälain myötä. Tämän oppaan avulla näitä vaihtoehtoja voi vertailla talouden näkökulmasta. Metsäalan neuvontaa tai metsäsuunnitelmia tekeville opas on tärkeä uusi työkalu osaamisen kehittämiseen.

Valtaosa metsätalouden tuloista syntyy puunmyynnistä. Työopas käsittelee pääasiassa puuntuotannon taloutta. Laskentaesimerkeillä havainnollistetaan sekä tasa- että eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen taloutta. Työoppaalla haluamme kannustaa jokaista metsänomistajaa huolehtimaan metsätalousyrityksensä kannattavuudesta.

Sved, J. & Koistinen, A. (toim.) 2015. Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen, työopas. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – KANNATTAVA METSÄTALOUS, työopas

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Metsätalouden kannattavuuteen voi vaikuttaa ja siihen Metsänhoidon suositukset tarjoaa oivia työkaluja."

- Erno Järvinen, MTK

Julkaisun sisällysluettelo

Lukijalle 1

1 Johdanto, s. 2

2 Metsätalouden erityispiirteet, s. 3

2.1 Metsä on osa metsänomistajan varallisuutta ja taloutta 6

2.2 Metsätalousyrityksen strategia 7

2.3 Metsän eri omistusmuodot 9

3 Kannattavuuden seuranta ja talouslaskelmat, s. 12

3.1 Metsätalouden kirjanpito 12

3.2 Tuloslaskelma 13

3.3 Taselaskelma 15

3.4 Metsäsuunnitelma talouden suunnittelussa 19

4 Kannattavuuden mittaaminen, s. 20

4.1 Pääoma metsätaloudessa 20

4.1.1 Sijoitettu pääoma 20
4.1.2 Sitoutunut pääoma 21

4.2 Korkokäsite ja pienin hyväksyttävä korko 21

4.3 Nettonykyarvo ja paljaan maan arvo 22

4.4 Tilinpäätösanalyysi: yrityksen talous ja kannattavuus 25

5 Kannattavuuden parantaminen, s. 28

5.1 Pääoman tuottavuuden lisääminen 28

5.2 Tulojen lisääminen 29

5.2.1 Käsittelyalueiden koko ja laatu 30

5.3 Kustannustehokkuuden parantaminen 32

5.4 Kustannusten vähentäminen 33

5.5 Ostopalvelut ja omatoiminen metsäomaisuuden hoito 34

6. Riskien hallinta, s. 36

6.1 Markkinariskit 36

6.2 Metsätuhoriskit 36

7 Metsätalouden verotus, s. 38

7.1 Metsätulojen verotus 38

7.2 Arvonlisävero 41

7.3 Kiinteistön myyntiin ja sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus 42

7.4 Verotus eri omistusmuodoissa 44

8 Metsätalouden investointien kannattavuuden arviointi, s. 46

8.1 Metsän uudistaminen 46

8.2 Varhaisperkaus 49

8.3 Taimikonharvennus 51

8.4 Pystykarsinta 53

8.5 Lannoitus 53

8.6 Kunnostusojitus 55

8.7 Metsätiet 58

9 Hakkuut kannattavuuden näkökulmasta, s. 59

9.1 Harvennus 59

9.1.1 Ensiharvennus 63
9.1.2 Myöhempi harvennus 63

9.2 Poiminta- ja pienaukkohakkuu 63

9.3 Uudistushakkuu 64

9.4 Energiapuun korjuu 66

10 Tasa- ja eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen talous, s. 67

10.1 Tasa- ja eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen kannattavuusvertailu 68

10.2 Muita kannattavuusvertailuissa huomioon otettavia tekijöitä 76

10.3 Tasa- ja eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus riskien näkökulmasta 76

Kirjallisuus, s. 78

Liitteet, s. 80

Kirjanpito- ja tilinpäätösmallin tilikartta 80

Esimerkeissä käytetyt hinnat