Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön.

Metsänhoidon suositukset on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Hiilinielujen edistäminen ei saa aiheuttaa päinvastaista kehitystä muualla maailmassa. Hakkuiden vähentäminen Euroopassa lisäisi hakkuita muualla, jolloin potentiaaliset ilmastoedut koko maailmalle jäisivät saamatta. "Lisäkasvulla voidaan tulevina vuosina luoda liikkumavaraa niin hiilinielujen kasvattamiselle, monimuotoisuuden ylläpitämiselle kuin puun lisäkäytöllekin", sanoo liiketoimintajohtaja Olli Äijälä Tapiosta. Lue tiedote: https://tapio.fi/metsien-kasvuun-tulisi-panostaa-ja-rakentaa-hiilinieluja-globaalilla-tasolla/

16.05.2019 - facebook

Metsänhoidon suositustietoa voi tulevaisuudessa lukea, kuunnella ja katsoa. Kuvantunnistus, paikkatieto, video- ja audiosisällöt tuovat uusia mahdollisuuksia tuotekehitykseen. Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat suositustiedon saatavuuden metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset aina ajantasaisesti ja aina siellä missä olet Lue lisää!

15.05.2019 - facebook

Suomalainen metsänhoidon historia on pitkä ja osin ankarakin. Isoisän aikaan metsänhoito-ohjeet olivat lain noudattamista vailla vaihtoehtoja. Metsiä hoidettiin tiukan ohjeistuksen muodossa ja jos näin ei tapahtunut, metsätila pantiin lukkoon. Toista on tänään, metsänomistaja asettaa tavoitteensa metsänhoidolle. Metsänhoidon suositusten digitalisointi tuo tutkimustietoon perustuvat suositukset helposti käytettäväksi. Se tekee metsänkäsittelyn monipuolisten vaihtoehtojen vertailusta helpompaa metsänomistajalle ja päätöksenteossa tukea antavalle metsäammattilaiselle. Lue Veikko Iittaisen blogi: https://tapio.fi/blogit/metsanhoidon-suositukset-2021-tietoa-katevasti-kayttajalle-blogi-veikko-iittainen/

08.05.2019 - facebook

Tuorein työoppaamme Puukauppakohteen laadinta on nyt saatavilla myös Kuutio-palvelussa, joka on kaikille avoin puumarkkinapaikka. Opas on tarkoitettu apuvälineeksi puunmyyntiä ja metsien hakkuita suunnitteleville metsänomistajille sekä metsäammattilaisille ja metsäalan opetuskäyttöön.

08.05.2019 - facebook

Kuusi kysymystä kulotuksesta - Kulotus parantaa metsän kasvua, terveyttä ja monimuotoisuutta. Mukaan tarvitaan aina kokenut ammattilainen.

07.05.2019 - facebook

Taimikonhoito rajautuu vesistöön. Kuinka leveä olikaan suojakaistan leveysvaatimus? => Vesistöjen ja pienvesien varrelle jätetään yhtenäinen 5-10 metriä leveä suojakaista. Metsänhoidon suositusten digitalisointi tulee helpottamaan metsäalalla toimivien töitä niin maastossa kuin toimistossa. MetsäDigi 2021 – Metsänhoidon suositukset ajantasaisesti ja aina siellä missä olet Lisätietoa: https://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/digitaaliset-metsanhoidon-suositukset/ Kuva: Ari Kotiharju

15.04.2019 - facebook

Nyt on juuri se aika vuodesta, kun liito-oravan käyttämät kolopuut paljastuvat puun juurelta löytyvien papanoiden ansiosta. Miten metsänkäsittelyssä tulee toimia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla? Lue neuvontamateriaali ja harjoittele liito-oravasimulaattorissa! https://tapio.fi/metsatietoa/julkaisut-ja-raportit/liito-oravan-huomioon-ottaminen-metsankayton-yhteydessa-neuvontamateriaali/

08.04.2019 - facebook

Uudet Metsänhoidon suositukset jatkuvaan kasvatukseen, keinot ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen kiinnostivat metsäammattilaisia Kuopiossa ja Tampereella. "Tule kuulemaan ensimmäisten joukossa päivitetyistä suosituksista ja parhaista käytännöistä", sanoo Tarja Ollas Tapiosta. Tervetuloa ilmaiseen koulutukseen. Seuraavat tapahtumat ovat Oulussa ja Mikkelissä. Ilmoittaudu mukaan: https://tapio.fi/koulutusta-tarjolla-uusimmista-metsanhoidon-suosituksista/

03.04.2019 - facebook